ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir hot!
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.com hot!
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
.net
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.info
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
.org
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
.co
2,240,000 ریال
1 سال
2,240,000 ریال
1 سال
2,240,000 ریال
1 سال
.africa
1,520,000 ریال
1 سال
1,520,000 ریال
1 سال
1,520,000 ریال
1 سال
.art
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.asia
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.at
1,120,000 ریال
1 سال
N/A
1,120,000 ریال
1 سال
.bet
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
.be
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
.biz
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
.blue
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
.boston
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
.business
640,000 ریال
1 سال
640,000 ریال
1 سال
640,000 ریال
1 سال
.casa
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
.ca
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
.cc
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
.center
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
.ch
1,120,000 ریال
1 سال
N/A
1,120,000 ریال
1 سال
.city
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
.click
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.cloud
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
.cn
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.company
640,000 ریال
1 سال
640,000 ریال
1 سال
640,000 ریال
1 سال
.co.uk
960,000 ریال
1 سال
N/A
960,000 ریال
1 سال
.cymru
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.de
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
.es
880,000 ریال
1 سال
N/A
880,000 ریال
1 سال
.eu
1,040,000 ریال
1 سال
1,040,000 ریال
1 سال
1,040,000 ریال
1 سال
.fr
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.futbol
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
.games
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.gift
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
.im
1,520,000 ریال
1 سال
N/A
1,520,000 ریال
1 سال
.irish
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.ist
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.it
1,040,000 ریال
1 سال
1,040,000 ریال
1 سال
1,040,000 ریال
1 سال
.kim
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
.koeln
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
.link
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.li
1,200,000 ریال
1 سال
N/A
1,200,000 ریال
1 سال
.lt
1,120,000 ریال
1 سال
N/A
1,120,000 ریال
1 سال
.lu
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
.markets
1,280,000 ریال
1 سال
1,280,000 ریال
1 سال
1,280,000 ریال
1 سال
.me
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
.miami
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.mobi
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
.name
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
.nl
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.onl
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
.pet
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
.photos
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.pictures
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
.pm
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.promo
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
.pro
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
.pw
880,000 ریال
1 سال
N/A
880,000 ریال
1 سال
.red
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
.report
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
.re
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.rip
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.rocks
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
1,120,000 ریال
1 سال
.ro
1,040,000 ریال
1 سال
1,040,000 ریال
1 سال
1,040,000 ریال
1 سال
.run
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
1,760,000 ریال
1 سال
.ru
1,440,000 ریال
1 سال
N/A
1,440,000 ریال
1 سال
.space
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
.tel
1,040,000 ریال
1 سال
1,040,000 ریال
1 سال
1,040,000 ریال
1 سال
.tf
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.tk
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
720,000 ریال
1 سال
.trading
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
1,440,000 ریال
1 سال
.tv
2,320,000 ریال
1 سال
2,320,000 ریال
1 سال
2,320,000 ریال
1 سال
.uk
960,000 ریال
1 سال
N/A
960,000 ریال
1 سال
.uno
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
1,360,000 ریال
1 سال
.us
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.video
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.wales
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
1,200,000 ریال
1 سال
.wang
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
.website
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.wedding
2,640,000 ریال
1 سال
2,640,000 ریال
1 سال
2,640,000 ریال
1 سال
.wf
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
.work
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
560,000 ریال
1 سال
.xyz
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
960,000 ریال
1 سال
.yt
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال
880,000 ریال
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده

نیاز به پشتیبانی دارید ؟
ما آماده ایم به سوالات شما پاسخ دهیم !